COBISS+ (pretraživanje građe)

link do COBISS+

Biblioteke u Republici Srbiji na jednom mestu. Pretraživanje i rezervacija građe u zajedničkom katalogu biblioteka u Srbiji i u katalozima pojedinačnih biblioteka.
Osnovno pretraživanje  |  Izborno pretraživanje

mCOBISS
Google Play Apple Store

Moj COBISS profil (Moja biblioteka)

Moj COBISS profil

Moj COBISS profil: pregled pozajmljene građe, produženje roka pozajmice, otkazivanje rezervacije, Moja polica, istorija pozajmica, e-obaveštavanje...

Uskoro na policama

Biblioteke Srbije

Biblioteke Srbije

Uključenih:

Organizacija znanja

Organizacija znanja (OZ)

Časopis obrađuje teme kao što su nastanak, organizacija, čuvanje, prenos i primena znanja, naročito sa aspekta rada biblioteka...