U ovim trenucima kada se suočavamo sa situacijom koju je nastala zbog korona virusa, važno je da se možemo osloniti na ljude i usluge koji nam pomažu da ovaj period lakše prebrodimo. IZUM se pridružuje preduzećima, ustanovama i pojedincima koji se trude da usluge, koje su neophodne za izvođenje vaspitno-obrazovnih procesa, istraživačkog rada i bibliotečkih usluga, nesmetano rade.
Ostajemo vam na raspolaganju na našim standardnim kanalima za komuniciranje ukoliko imate pitanja u vezi sa obezbeđivanjem pristupa uslugama. Ako se odazovemo s manjim zakašnjenjem, molimo vas za razumevanje.

Platforma COBISS

COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama. više...

COBISS.net

Potvrđen projekt međunarodne razvojne saradnje u izgradnji nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema i informacionih sistema o istraživačkoj delatnosti. Povezanost oba sistema posebno je značajna prilikom vođenja bibliografija istraživača i vrednovanja rezultata istraživačke delatnosti.

IZUM – Institut informacijskih znanosti, Maribor

Javni zavod, ustanovljen kao informacioni servis slovenačke nauke, kulture i obrazovanja. Pretežno se bavi razvojem i funkcionisanjem sistema i servisa COBISS.

Statistike za lokalne baze podataka

COBISS+, mCOBISS, transakcije Pozajmice

Biblioteka u COBISS-u

-

Zapisa u bazi COBIB.SR

-

Knjiga

-

Članaka

-

Revija

-

CD-jeva/DVD-jeva

-

Statistički pokazatelji više ...